Datové služby

 

Společnost Coprosys NeTron, s.r.o. jako součást holdingu COPROSYS disponuje celostátní páteřní sítí (převážně optika) se stovkami měst, kde lze službu ukončit. Navíc máme dlouholeté zkušenosti s výstavbou "poslední míle" na vysokokapacitních mikrovlnných spojích typu bod-bod, ať už ve volných pásmech (5GHz, 10.5GHz, 24GHz, 74GHz) ale také v pásmech licencovaných (11GHz, 18GHz, 38GHz a dalších). Vzhledem k těmto skutečnostem Vám můžeme postavit privátní síť propojující Vaše vlastní lokality a to nejen datově o požadované kapacitě, ale i hlasově (s možností využití telefonování zdarma mezi všemi pobočkami, využije-li se možnosti síťování telefonních ústředen).

Jednotlivé datové služby

  • Datové okruhy - plně transparentní propojení mezi dvěma lokalitami požadovanou rychlostí s předávacím rozhraním typu Ethernet.
  • Virtuální privátní sítě - propojení mezi dvěma či více lokalitami zabezpečeným (kryptovaným) spojením přes veřejné internetové připojení. Tato služba je vhodná především pro bezpečný přístup mobilních zaměstnanců k firemní infrastruktuře a do firemního intranetu.
  • Firewall - služba zabezpečení Vaší firemní sítě formou outsourcingu. Služba je dodávána včetně potřebného hardware.

Mám zájem o datové služby